پیوستن به نمازی

در ساختن دنیای بهتر به ما بپیوندید

همراهی شما آموزش، تحقیق و نوآوری را در قلب موسسه تقویت می کند

ما در موسسه‌های آموزشی به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه اعتقاد داریم و از همکاری شما در این راه قدردانی می‌کنیم.

حمایت در بورس تحصیلی

بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی که توسط جامعه ما تأمین می شود، دنیایی از فرصت ها را به روی تغییر دهندگان فردا باز می کند.

هر مشارکت شمااز طریق داوطلب شدن، شرکت در رویدادها و موارد دیگر پتانسیل بی‌نهایت موسسه را افزایش خواهد داد.

ما معتقدیم هر زندگی ارزش یکسانی دارد. به کودکان کمک کنید تا آینده ای را که سزاوار ان هستند دریافت کنند.

چنانچه تمایل به مشارکت و همراهی با ما در این رسالت را دارید

لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۸۰۹۰ ۳۶۲۴ ۰۷۱