شیوه پذیرش

مقدمه

آموزشگاه خیریه مهدی نمازی در اول اردیبهشت هر سال آمادگی خود را در ظرفیت تعیین شده هر سال جهت بورسیه تحصیلی دانش آموزان بی سرپرست یا بد سرپرست که در فقر مطلق باشند بر طبق اساسنامه خود اعلام می کند که توسط چندین کمیته ارزیابی مورد سنجش قرار می‌گیرد

اعضای کمیته ارزیابی

قائم مقام مدیرعامل، معاونت حقوقی، معاونت آموزشی، مدیریت داخلی، دو روانشناس، مددکار، نماینده سرپرستان، مدیر آموزشی

مراحل پذیرش

مرحله سوم

 • گذراندن یک دوره آزمایشی ۱۵ روزه در خوابگاه و تکمیل فرم ارزیابی
 • انجام تست وکسلر
 • انجام تستهای استعداد یابی
 • بررسی و انتخاب در کمیته ارزیابی

مرحله دوم

 • مصاحبه با دانش آموز
 • مصاحبه با قیم یا همراه
 • انجام تست ریون
 • بررسی دانش آموز از لحاظ علمی و قدرت آموزش پذیری (از طریق آموزش و آزمون)
 • بررسی میدانی توسط مددکار
 • بررسی و انتخاب در کمیته ارزیابی

مرحله اول

 • اعلام پذیرش از طریق فراخوان به صورت فراگیر
 • جمع اوری اطلاع اولیه متقاضیان ازطریق ثبت نام در سایت یا به صورت حضوری
 • بررسی و انتخاب اولیه متقاضیان در کمیته ارزیابی

آموزش و پرورش در سال های اولیه می‌تواند به شناسایی نیازهای یادگیری کودک در مراحل اولیه کمک کند، اجتماعی شدن آنها را بهبود بخشد و آنها را در مسیر دستیابی به پتانسیل کامل خود قرار دهد. اما کودکانی که به دلیل درگیری، اضطرار یا فاجعه آسیب پذیر می شوند، اغلب فرصت های ساختن آینده ای بهتر را از دست می دهند.

جوانان نسل بعدی تغییر دهندگان، کارآفرینان و کارگران هستند

ما کار می کنیم تا به آنها کمک کنیم تا مهارت هایی را که برای تحقق بخشیدن به پتانسیل خود، مشارکت معنادار در جامعه و رشد اقتصاد جهانی نیاز دارند، توسعه دهند