شرایط بورسیه

ما در مکانی امن برای یادگیری به آموزش مهارتهایی برای آینده می‌پردازیم

ما در رسالتی فراتر، آنچه آموختیم و تجربه کرده‌ایم را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت

ما با مدارس و دانشگاه های ابتدایی و متوسطه در ایران  برای اجرای برنامه های مربیگری استعداد یابی و مهارت ورزی  حضوری و مجازی همکاری می کنیم.

از طریق مشارکت جوانان با الگوهای مرتبط، هدف ما افزایش اعتماد به نفس، استقلال و موفقیت آنهاست.

ما شبکه‌های متنوع خود از جوانان، کارآفرینان اجتماعی، کسب‌وکارها و محققان را گرد هم می‌آوریم تا اطمینان حاصل کنیم که همه جوانان بهترین شروع زندگی، مکانی امن برای یادگیری و مهارت‌های آینده را دارند.

ما پروژه‌های متحول کننده زندگی را ارائه می‌دهیم و کمپین‌های سختی را اجرا می‌کنیم تا قفل تغییرات بزرگ را باز کنیم

شرایط پذیرش

میل و اشتیاق به یادگیری

وضعیت تحصیلی مناسب

شرایط اقتصادی نامساعد

فوت پدر یا مادر

بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی که توسط جامعه ما تامین می‌شود، دنیایی از فرصت ها را به روی تغییر دهندگان فردا باز می کند

هر مشارکت و هر نقطه مشارکت از طریق داوطلب شدن، شرکت در رویدادها و موارد دیگر، پتانسیل بی‌نهایت موسسه را افزایش خواهد داد

چنانچه می خواهید از بورس تحصیلی ما برخوردار باشید یا فردی را می شناسید که به این بورس نیازمند است،

لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۸۰۹۰ ۳۶۲۴ ۰۷۱

ما معتقدیم هر زندگی ارزش یکسانی دارد

به کودکان کمک کنید تا آینده ای را که سزاوار آن هستند دریافت کنند