رویکرد ما

ما برای آینده آموزش می‌دهیم

رویکرد آموزشی ما در نمازی بر مبنای تئوری انتخاب بر بستری از آموزشهای کیفی است.

ما برنامه‌هایی متناسب با موضوع خاص را با تمرکز بر ایجاد اعتماد به نفس، استقلال و انعطاف پذیری دانش آموزان ارائه می‌دهیم.

در بورسیه نمازی کلیه دانش ‌آموزان از پایه اول تا دوازدهم ضمن تحصیل در مدارس عالیه به تحصیل در رشته‌هایی چون زبان، ورزش و هنر می‌پردازند:

  • برنامه‌های مرتبط با توسعه فردی و کارآفرینی در سال های ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ باعث شناخت عمیق فرد از خویش و قابلیتهای خود می‌شود و با ایجاد ذهنیت کارآفرینی جهت توسعه هدفمند و تنظیم مهارت‌های خودراهبری باعث ایجاد نتایج بهتر در مدرسه، دانشگاه و زندگی می‌گردد و با همراهی اقدام و عمل در جهت توسعه ایده های تجاری جدید و ملموس به خلق آینده تاثیر گذار می‌انجامد.
  • برنامه‌های استعداد یابی و مهارت های زندگی مرحله کلیدی ما به دانش‌آموزان سال‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ تحصیلی این شانس را می‌دهد که در یک محیط حمایت‌ کننده و در عین حال چالش‌ برانگیز باعث پیشرفت توانایی ذهنی گردد و با پرورش هوش‌های هشتگانه « بدنی جنبشی، زبانی کلامی، فضایی، موسیقیایی، منطقی ریاضی، بین فردی، درون فردی و طبیعت گرا » باعث افزایش یادگیری از تجربه ها، تفکر انتزائی و توانایی برخورد کارآمد با محیط و افراد شوند.

ما در آموزش، خود را با آموزش‌های جهانی سازگار می‌کنیم تا نسل بعدی را به مهارت‌هایی که نیاز دارند مجهز کنیم

ما نوآوری می‌کنیم، یاد می‌گیریم و سازگار می‌شویم
و سپس آن را به اشتراک می‌گذاریم

برنامه‌های ما

برنامه‌های ما به شکاف مهارت‌های بیشتر بین آموزش و اشتغال می‌پردازد، در حالی که آرزوها را افزایش می‌دهد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه بعد از ۱۸ سال داشته باشند

درک چگونگی یادگیری

جلسات ما مبتنی بر طرز فکر رشد و اصول فراشناخت است و به کودکان مهارت‌ها و چشم‌اندازی را می‌دهد که برای حمایت از یادگیری فوری و موفقیت آینده به آنها نیاز دارند. دانش آموزان تشویق می‌شوند تا عمیقا تامل کنند، راهبردهای جدید توسعه دهند و درک خود را از مطالعات خود و خودشان گسترش دهند.

رسیدن به پتانسیل تحصیلی

هر جلسه در کلاسهای کمک آموزشی ما برای کمک به دانش آموزان در توسعه عمق بیشتر و دستیابی به استاندارد بالاتر طراحی شده است. آموزش ما از یک رویکرد تسلط با تمرکز بر استدلال و حل مسئله استفاده می‌کند. و دانش آموزان را با ابزارهایی که برای بهبود درک مطلب اثبات شده است، مجهز می‌کند.

فرایند کوچینگ محور

در کوچینگ فردی و گروهی این پتانسیل را ایجاد خواهیم کرد که در طول یک سال تحصیلی افزایش یادگیری چند برابر گردد و دانش آموزان در تمام جوانب روحی و رفتاری و تحصیلی حمایت گردند.

کمپهای تابستانی

ما همچنین در مدرسه تابستانی با ارایه کارگاه‌ها و کمپهای ویژه، مهارت‌های نرم با هدف بالا بردن آرزوها و ترویج یادگیری اجتماعی و عاطفی، تفکر درجه بالاتر و توانایی‌های غیرشناختی مانند اعتماد به نفس، کار گروهی و رهبری را بهبود می‌بخشیم

ما معتقدیم که هر کودکی سزاوار دسترسی برابر به آموزش عالی است

از کودکان و نوجوانان امروز حمایت می‌کنیم تا آینده خود را بیابند و در زندگی موفق باشند