کلاسهای فوق برنامه

دوره کارآفرینی نوجوان

دوره کارآفرینی نوجوان

دوره ی کارآفرینی نوجوان فضایی است برای یادگیری به روش ساده

این دوره محیط یادگیری را فراهم می کند که از عزت نفس و خود ارزیابی و هدایتگری دانش آموزان و دانشجویان حمایت می‌کند. و همچنین به پرورش انسانهای کارآفرین نوآور و ایجاد انگیزه و رشد فرهنگ و یادگیری استفاده معنادار از راه حل های جدید و تقویت شخصیت کارآفرین و پیشرو در استفاده از جدیدترین روشهای آموزش دیجیتال مبتنی بر تحقیقات به روز دنیا میسر سازد.
امروزه نوجوانان ما علاوه بر اینکه لازم است فعال و خلاق باشند نیاز به کسب مهارتهای گوناگونی چون درک احساس مسئولیت، کشف و گسترش ظرفیت ها و توانمندیهای خود و همچنین آموزش و هدایتگری حرفه‌ای برای به دست آوردن مهارتهای لازم در جهت پیگیری و به نتیجه رساندن فرصتهای جدید بازار کار دارند.
خوشبختانه این مهارتها قابل یادگیری هستند. همانطور که یادگیری مهارتهای بین فردی مانند همکاری که قطعا در عملکرد آنها در حوزه روابط اجتماعی و زندگی کاری آینده آنها مؤثر و ضروری می‌باشد.

دانش آموزان برای یادگیری و رسیدن به این مهارت ها نیازمند ذهنیت کارآفرین هستند
این کلید موفقیت عملکرد فردی و اجتماعی است.

دوره کارآفرینی نوجوان براساس شكل گیری و توسعه ذهنیت کارآفرینی می باشد. این دوره با استفاده از فعالیت ها و تکالیف عینی و مشخص به صورت دوزبانه فارسی انگلیسی و هفتگی در چهار ترم برگزار میگردد که در جهت دهی درست زندگی شغلی و کسب و کارنوجوانان نقش بسزایی دارد.

این دوره بر اساس سال ها تحقیق و پژوهش در حوزه کارآفرینی در کشور فنلاند شکل گرفته است و نوجوانان بر اساس چهارچوبهای پژوهشی و با استفاده از ابزارهای قابل اعتماد و در دسترس میتوانند یادگیری ذهنیت کارآفرینی خود را رشد دهند. علاوه بر این با توجه به نیازهای مهم روانشناختی نوجوانان در این دوره حساس رشدی مهارتهای لازم در جهت بهبود کیفیت زندگی امروزی و کسب موفقیت و احساس ارزشمندی توسط مربیان و تسهیلگران توانمند مؤسسه بامداد شرقی به دانش آموزان و دانشجویان عزیز به صورت حضوری و آنلاین ارائه می شود.

  • ترم اول: من تاثیر گذار شناخت خویش و قابلیت های خود
  • ترم دوم: عناصر کامیابی
  • ترم سوم: موفقیت با تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه
  • ترم چهارم: مهارت های پیشرفته (ارتقای دنیای خود اجتماع و شغل)

نتايج برای نوجوانان:

  • ایجاد ذهنیت کارآفرینی جهت توسعه هدفمند و تنظیم مهارتهای خود راهبری و ایجاد نتایج بهتر در مدرسه، دانشگاه و زندگی و ایجاد همکاری بیشتر و پویاتر
  • توسعه و رشد عزت نفس
  • ایجاد انگیزه
  • گرایش به سمت زندگی شغلی به روز و نوآور
  • اقدام و عمل در جهت توسعه ایده های تجاری جدید و ملموس