کلاسهای فوق برنامه

دوره‌های کمک آموزشی

دوره‌های کمک آموزشی

کلاسهای کمک آموزشی تحصیلی | کلاسهای امادگی کنکور | آزمونهای قلم چی

کلاسهای فوق برنامه اموزش تحصیلی نقش بسیار مهمی را در توسعه دانش آموزان دارد. این کلاسها و فعالیت‌های مکمل به منظور تثبیت، تعمق، آشنایی و کاربرد علمی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته می‌شوند .
هدف اصلی از انجام این فعالیت ها، تشویق دانش آموزان به مشارکت فعال و افزایش اشتیاق و رغبت آنها در یادگیری است.

  • کلاس های امادگی کنکور: این کلاسها به دانش اموزان کمک می کنند تا با مباحث کنکور اشنا شوند و مهارت لازم برای موفقیت در ازمون را کسب کنند.
  • کلاس های کمک اموزشی: این کلاسها به دانش اموزان کمک می کنند تا درس های مختلف را بهتر فهمیده و مهارت های تحصیلی خود را تقویت کنند.