کلاسهای فوق برنامه

دوره استعدادیابی و مهارت ورزی

دوره استعدادیابی و مهارت ورزی

استعدادیابی > هوش‌های هشت‌گانه | مهارت ورزی > خلاقیت / هوش مصنوعی / اختراع

به طور کلی، شناخت استعدادها و تمرکز بر نقاط قوت به توسعه شخصیت و رشد کودکان و نوجوانان کمک می‌کند. کشف استعداد و استعدادیابی یک فرایند است و باید در طی زمان صورت بگیرد.

استعدادیابی کودکان، به معنای تشخیص دادن به آن‌ها که چه توانایی‌ها و مهارت‌هایی را به شکل نهفته دارند، است و همچنین استعداد یعنی سرعت یادگیری مهارت جدید و استعدادیابی کودک یعنی تشخیص این‌که کودک چه مهارتی را (با توجه به سختی آن مهارت) با سرعت بیشتر و راحت‌تر می‌آموزد.

  • تقویت روحیه مقاوم و پیشرفت: شناخت استعدادها و تمرکز بر نقاط قوت، فرصتی برای کودکان و نوجوانان به منظور کسب مهارت‌ها و پیشرفت در زمینه‌های مختلف فراهم می‌کند. این تجربه به آن‌ها اجازه می‌دهد در مواجهه با چالش‌ها و موانع، روحیه مقاوم و چاره‌اندیشی را تقویت کنند.
  • توسعه اعتماد به نفس: موفقیت در یادگیری مهارت‌های مرتبط با استعدادها، اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان را افزایش می‌دهد. آن‌ها با تلاش و تحمل، به دستاوردهای خود افتخار می‌کنند و این اعتماد به نفس به رشد شخصیتی کمک می‌کند.
  • تقویت همکاری و تعامل اجتماعی: شناخت استعدادها و تمرکز بر نقاط قوت، محیطی را فراهم می‌کند که کودکان و نوجوانان با همکاری، تعامل با دیگران و تشکیل تیم آشنا شوند. این تجربه‌ها به توانایی کار در گروه‌ها کمک می‌کنند.
  • کاهش استرس و افسردگی: یادگیری مهارت‌های مرتبط با استعدادها، با کاهش نرخ استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. شرکت در کلاس‌ها و فعالیت‌های مرتبط با استعدادها، فرصتی برای تجربه لذت و تحرک فیزیکی فراهم می‌کند.
  • تقویت انعطاف‌پذیری و همدلی: یادگیری مهارت‌های مرتبط با استعدادها، انعطاف‌پذیری، همدلی و اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد.
  • خودشناسی بیشتر: استعدادیابی باعث شناخت از مهارت‌های کودک می‌شود و والدین می‌توانند توسعه استعداد کشف‌شده را هدفمندتر پیش بگیرند.
  • پیشرفت شغلی: قرار گرفتن در مسیر درست از ابتدای کودکی باعث می‌شود که رسیدن به قله‌های موفقیت راحت‌تر و با سرعت بیشتری ممکن شود.