ارکان و چارت سازمان

اعضای هیات موسس و هیات امنا

بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرد جمعی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت بنیاد زندگی نمازی می‌باشد

با همین رویکرد، بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان آموزش و پروش پرداخته‌اند تا بتوانند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضای هیات امنای این موسسه خیریه همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده‌اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است.

مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت، همگان را با اعضای هیات امنا و تصمیم گیرندگان نهایی برنامه‌های موسسه بنیاد زندگی نمازی آشنا کنیم.

اعضای هیات موسس و هیات امنا به شرح زیر می باشند

اعضای هیات امنا

ریاست هیات امنا:
جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی

 • سرکار خانم فروزنده آروند
 • جناب آقای احمد حاجی ترخانی
 • جناب آقای محمد سالور
 • سرکار خانم سوسن عسگری
 • سرکار خانم لیان بطحائی
 • جناب آقای محمد شیبانی
 • سرکار خانم مینو نمازی
 • جناب آقای عبدالمحمد نمازی
 • سرکار خانم سوسن نمازی
 • سرکار خانم ژاله آروند
 • جناب آقای افتخار جهرمی
 • سرکار خانم مهین بانو نمازی
 • جناب آقای محمود شیبانی
 • جناب آقای همایون نمازی
 • سرکار خانم ملک میترا شیبانی

اعضای هیات موسس

موسس اولیه آموزشگاه مرحوم محمد مهدی نمازی است که روحشان شاد باد. موسسین فعلی عبارتند از:

 • سرکار خانم مهین بانو نمازی
 • جناب آقای محمود شیبانی
 • جناب آقای محمد شیبانی
 • جناب آقای همایون نمازی
 • سرکار خانم ملک میترا شیبانی

مدیریت موسسه

سرکار خانم دکتر مهسا حاجی میرصادقی

قائم مقام مدیر عامل

جناب آقای دکتر محمود شیبانی

مدیرعامل

چارت سازمانی