موسسات همراه

آکادمی زبان فروغ ماه تابان

فروغ ماه تابان

دپارتمان تخصصی زبان‌های خارجی

دراوايل دهه 1384 مطالعات انجام گرفته در مجتمع آموزشی نشان می‌داد كه جامعه امروز و بالاخص بنگاههای صنعتی با وجود افراد خلاق كارآفرين و با شهامت، با ورود به مرحله رشد نمی‌توانستند از روشهای موجود و متداول استفاده نمايند و جهت تداوم و رشد همزمان با بازارهای جهانی نياز به ارتباط مستقيم با رقبای ديرينه خود دارند لذا در پی تقاضاهای بسيار از طرف ارگانها، سازمانها و شركتهای مختلف در اواخر سال 1389 با هدف نيل به بهبود ارتباطات بين المللی در عصر ارتباطات، مركزی جهت تدريس زبانهای تخصصی تاسيس و شروع به كار نمود.

ضرورت تاسيس يك موسسه با اختيارات متناسب با هدفهای كلان نيل به بهبود ارتباطات بين المللی، حفظ و تامين مصالح ملی با پرورش استعدادهای افراد خلاق كارآفرين و باشهامت و بی‌نياز نمودن بيش از پيش كشور به متخصصان خارجی در سالهای بعد، بيش از پيش احساس شده و اين مركز پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح در سال 1389 با برخورداری از دانش فنی، توان و شايستگی به اثبات رسيده و تجارب ارزنده بهترين كارشناسان و متخصصين زبانهای خارجی، همچنين دريافت مدرک بين المللی TESOL & CELTA (آموزش زبان انگليسی به سبك بين المللی) توسط كادر آموزشی و برگزاری دوره‌ها و كارگاه‌های تخصصی آموزشی يادگيری زبان در كوتاه‌ترين زمان و به بهترين شکل ممکن و بهره گيری از توانايی‌های ساير متخصصين در زمينه های فنی و علمی، آماده همکاری در زمينه‌های مشاوره و آموزش زبانهای خارجی و برقراری ارتباطات بين‌المللی و آمادگی آزمون‌های بين‌المللی از جمله ...,IELTS & TOFEL می‌باشد.